ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.blingfriendsforever.com, uitgebaat door Larisa Buyse, 8870 Izegem, Klijtstraat 38, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0687.976.161.

Prijzen

De op de website aangegeven prijzen per product zijn inclusief BTW. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering, vallen ten laste van de klant. Wij voorzien de mogelijkheid om te betalen via bancontact, mastercard, maestro of visa.

Bestelling

Door verder te gaan na de pagina ‘bestelling controleren’ en een betaling uit te voeren, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan de artikelen te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onmiddellijk een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. De overeenkomst is voor ons bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de prijs van de artikelen.

Verzending - levering

  1. Het kost ons gemiddeld 1-2 dagen om uw bestelling voor te bereiden en nog eens 2-3 dagen voor bestellingen met een gravure. U ontvangt van ons een e-mail ter bevestiging van de verzending van zodra uw bestelling onderweg is. Leveringstermijnen variëren van land tot land maar meestal duurt het niet langer dan 2 dagen in België, 5 dagen in de EU en 10 dagen voor de rest van de wereld. De levering kan echter langer duren gezien we samenwerken met externe logistieke partners. De voorgaande leveringstermijnen worden bijgevolg slechts gegeven ten titel van inlichting en binden ons niet. We vragen u hierbij vriendelijk om uw begrip.
  2. Houd er rekening mee dat we om juridische redenen de waarde van de artikelen moeten vermelden en dat we niet verantwoordelijk zijn voor eventuele invoerrechten, douane- en lokale belastingen in uw land.
  3. Het risico voor de levering wordt aan u overgedragen vanaf het ogenblik van het versturen van de artikelen door ons. Vanaf dat ogenblik draagt u het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de producten. Het eigendomsrecht van de producten wordt daarentegen slechts aan u overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs van de artikelen.
  4. Onze aansprakelijkheid voor een gebrek aan overeenstemming is beperkt tot de mogelijkheden die dwingend door de wet zijn opgelegd.

 

Wettelijk herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder bijkomende kosten andere dan de kosten voor terugzending. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) artikel fysiek in bezit krijgt. U kunt geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor gegraveerde artikelen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: Bling Friends Forever – Klijtstraat 38, 8870 Izegem of per e-mail: info@blingfriendsforever.com) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voorzien bij wet maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten maar exclusief de terugzendingskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

De producten moeten niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (Bling Friends Forever – Klijtstraat 38, 8870 Izegem) teruggezonden worden. De kosten voor de terugzending zijn ten uwen laste.

U bent aansprakelijk voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Varia

  1. Onze aansprakelijkheid krachtens de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. In ieder geval, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de bestelling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.
  2. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail naar info@blingfriendsforever.com of via het contactformulier dat u op deze website kunt vinden.

Gravure

Indien u aanstootgevende of beledigende woorden of inhoud die onwettig is of de rechten van derden schendt, wilt laten graveren, heeft Bling Friends Forever het recht om te weigeren dergelijke woorden of inhoud op het product te graveren en Bling Friends Forever zal u hiervan op de hoogte brengen.